• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

Cel

 


 Trzy główne cele konferencji:

Prezentacja zagadnień naukowych i wyników badań z różnych dziedzin w formie referatu (wygłoszenie, prezentacja multimedialna) i posteru za pośrednictwem internetu.

Trening wystąpień publicznych.

Wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych (możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi).


Ale to nie wszystko:

Zwrócimy uwagę na innowacyjność i możliwość wykorzystania badań naukowych w praktyce, czy też przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu. Integrujemy środowisko naukowe, zachęcając do kontaktu między Młodymi Naukowcami oraz do podjęcia współpracy różnych jednostek naukowych. Materiały konferencyjne ze streszczeniami oraz certyfikaty Uczestnik konferencji otrzyma elektronicznie po konferencji. DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy wystapienia informacje
do-pobrania materialy miejsce galeria kontakt

baner2