• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

informacje

 


Niska opłata konferencyjna:


 

Opcja podstawowa dla Uczestników czynnych:  

150 zł brutto (lub 130 zł brutto dla Uczestników poprzednich naszych konferencji) - zawiera: udział w konferencji za pośrednictwem Internetu oraz maksymalnie 2 wystąpienia (referaty, postery) = 2 tematy;

 

Opcja podstawowa dla Uczestników biernych: 

100 zł brutto - zawiera: udział bierny w konferencji za pośrednictwem Internetu; bez wystąpień (jako słuchacz).

 

Opcje dodatkowe:

Każde dodatkowe wystąpienie (opcja rozszerzona): 

30 zł brutto (za pojedyncze wystąpienie: trzecie, czwarte). Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 wystąpienia. Do każdego z wystąpień należy przygotować krótkie streszczenie.

 

Uczestnik otrzymuje książkę ze streszczeniami bez dodatkowych opłat e-mailem w formie plików pdf. Certyfikaty również przesyłamy elektronicznie.

 

W konferencji mogą brać udział:

Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego

Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie

Studenci pasjonujący się nauką

Członkowie kół naukowych.


Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać nawet cztery wystapienia (referaty. poster) - a nawet więcej!

Szczegóły: kliknij tutaj


Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (kliknij)


Ponad to:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego.

W formularzunależy podać niezbędne dane do wystawienia faktury.

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, prezentacja multimedialna, poster).

Liczba uczestników ściśle ograniczona.


 DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy wystapienia informacje
do-pobrania materialy miejsce galeria kontakt

wykresy