• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

terminy

 


Terminy:

Rekrutacja -   BRAK MIEJSC  – zgłoszenie udziału dokonujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Kwalifikacja  – każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową.

Opłata konferencyjna -  termin wmiesienia opłaty konferencyjnej  - 10 dni od momentu otrzymania  wiadomożci kwalifikacyjnej.

22.05.2024 -  przesłanie komunikatu nr 2.

28.05.2024 - po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia. Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres: konferencja@creativetime.pl

28.05.2024 termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres: konferencja@creativetime.pl

28.05.2024 termin nadesłania pliku z posterem (JPG) i/lub prezentacją video (MPEG4), a w przypadku Uczestników "stacjonarnych" dodatkowo pliku z prezentacją ppt lub pptx lub pdf. 

07.06.2024 - przesłanie komunikatu nr 3 z ostatnimi szczegółami.

11-13.06.2024 – konferencja za pośrednictwem internetu (72h)

17.06.2024 - przesłanie komunikatu nr 4 podsumowującego wraz z dalszymi informacjami i wskazówkami.

21.06.2024 - przesłanie komunikatu nr 5 dla osób zainteresowanych artykułami pokonferencyjnymi.DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy wystapienia informacje
do-pobrania materialy miejsce galeria kontakt

 trenuj