• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

 

karta_zgloszeniowa


REKRUTACJA - BRAK MIEJSC


plakat_mtwbn4


 Zapraszamy

Doktorantów, Asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego oraz Doktorów maksymalnie 6 lat po obronie, a także Studentów pasjonujących się nauką.


PROSTE ZASADY


NAWET TRZY WYSTAPIENIA = niska opłata konferencyjna

Szczegóły w zakładce: Ważne informacje


Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne / Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i Społeczne


Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora (kliknij)


 DO POBRANIA: 

karta_zgloszeniowa


 DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy wystapienia informacje
do-pobrania materialy miejsce galeria kontakt

 


zdalne


prezentacja_poster