• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

wazne


Niska opłata konferencyjna:

 

Opcja nr 1:

165 zł brutto (lub 100 zł brutto dla Uczestników naszych poprzednich konferencji) zawiera: udział w konferencji; maksymalnie 2 wystąpienia (referaty lub postery); możliwość opublikowania nawet 2 streszczeń wystąpień i 2 artykułów pokonferencyjnych; materiały konferencyjne w formie elektronicznej (książkę ze streszczeniami oraz certyfikaty Uczestnik otrzymuje e-mailem w formie plików pdf).

 

Opcja nr 2:

210 zł brutto (lub 145 zł brutto dla Uczestników naszych poprzednich konferencji) zawiera: udział w konferencji; maksymalnie 2 wystąpienia (referaty lub postery); możliwość opublikowania nawet 2 streszczeń wystąpień i 2 artykułów pokonferencyjnych; materiały konferencyjne w formie drukowanej (1 egzemplarz książki drukowanej ze streszczeniami oraz certyfikaty Uczestnik otrzymuje pocztą tradycyjną).

 

Dodatkowe wystąpienie:

50 zł brutto (trzecie wystąpienie), 0 zł brutto (czwarte wystąpienie).

 


 

W konferencji mogą brać udział:

Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego

Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie

Studenci pasjonujący się nauką

Członkowie kół naukowych.


Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo zaprezentować nawet trzy referat 

Szczegóły: kliknij tutaj


Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (szczegóły)


Ponad to:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, poster).

Liczba uczestników ściśle ograniczona.


karta_zgloszeniowa_2021


 

DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy formy wazne
do_pobrania materialy miejsce galeria kontakt

 


img_4