• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

wazne


Niska opłata konferencyjna:

 

Opcja podstawowa dla Uczestników czynnych: 150 zł brutto (lub 130 zł brutto dla Uczestników poprzednich naszych konferencji) - zawiera: udział w konferencji za pośrednictwem Internetu oraz maksymalnie 2 wystąpienia (referaty, postery) = 2 tematy;

 

Opcja podstawowa dla Uczestników biernych: 100 zł brutto - zawiera: udział bierny w konferencji za pośrednictwem Internetu; bez wystąpień (jako słuchacz).

 

Opcje dodatkowe:

Każde dodatkowe wystąpienie (opcja rozszerzona): 30 zł brutto* (za pojedyncze wystąpienie: trzecie, czwarte). Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 wystąpienia. Do każdego z wystąpień należy przygotować krótkie streszczenie.

 


 

W konferencji mogą brać udział:

Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego

Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie

Studenci pasjonujący się nauką

Członkowie kół naukowych.


Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo zaprezentować nawet cztery referaty lub postery

Szczegóły: kliknij tutaj


Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (szczegóły)


 

Ponad to:

 

Zgłoszenie udziału w konferencji przy pomocy formularza online lub w formie uproszczonej karty zgłoszeniowej e-mailem. W formularzu zgłoszeniowym. karcie zgłoszeniowej należy podać niezbędne dane do wystawienia faktury.

 

 

Udział za pośrednictwem Internetu: prezentacja wszystkich referatów i posterów.

Liczba uczestników ściśle ograniczona.

Możliwość otrzymania nawet 5 Certyfikatów.

 


formularz

 


 

DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy formy wazne
do_pobrania materialy miejsce galeria kontakt

 


img_4