• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

terminy


 

Rekrutacja do 28.01.2022 zgłoszenie udziału dokonujemy na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Kartę zgłoszeniową przesyłamy na adres: konferencja@creativetime.pl

3.02.2022 - Kwalifikacja  – Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową.

Opłata konferencyjna  termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy Uczestnik konferencji życzy sobie paragon,

4.02.2022 - przesłanie komunikatu nr 2.

14.02.2022 - po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia. Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres: konferencja@creativetime.pl

14.02.2022 - termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres: konferencja@creativetime.pl

21.02.2022 - termin nadesłania plików z prezentacją (ppt lub pptx lub pdf), z posterem (JPG) i Video z wystąpieniem (MPEG-4)- szczegóły prześlemy wszystkim osobom zakwalifikowanym w II komunikacie.

1.03.2022   - przesłanie komunikatu nr 3 z ostatnimi szczegółami.

5-6.03.2022 – konferencja za pośrednictwem Internetu (48h na zapoznanie się z wystąpieniamii zadawanie pytań).

10.03.2022  - przesłanie komunikatu nr 4 podsumowującego wraz z dalszymi informacjami i wskazówkami.

15.03.2022 - przesłanie komunikatu nr 5 dla Uczestników konferencji zainteresowanych artykułami pokonferencyjnymi.


karta_zgloszeniowa_2021


 

DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy formy wazne
do_pobrania materialy miejsce galeria kontakt

 


img_8