• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

terminy


 

Rekrutacja – BRAK MIEJSC - zgłoszenie udziału dokonujemy na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Kartę zgłoszeniową przesyłamy na adres: konferencja@creativetime.pl

24 h - Kwalifikacja  – Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową.

Opłata konferencyjna  termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy Uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

24 h - przesłanie II komunikatu.

11.05.2021 - po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia. Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres: konferencja@creativetime.pl

11.05.2021 - termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres: konferencja@creativetime.pl

31.05.2021 - termin nadesłania plików z prezentacją (ppt lub pptx lub pdf), z posterem (JPG) i Video z wystąpieniem (MPEG-4)- szczegóły prześlemy wszystkim osobom zakwalifikowanym w II komunikacie.

7.06.2021   - przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

12-13.06.2021 – konferencja za pośrednictwem Internetu (48h na zapoznanie się z wystąpieniamii zadawanie pytań).

17.06.2021  - przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dalszymi informacjami i wskazówkami.

24.06.2021 - przesłanie V komunikatu dla Uczestników konferencji zainteresowanych artykułami pokonferencyjnymi.


karta_zgloszeniowa_2021


 

DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy formy wazne
do_pobrania materialy miejsce galeria kontakt

 


img_8